Over ambities en belangen: waarom de klimaatoverleggen zo moeizaam gaan?

We maken stappen in Nederland: er worden concrete afspraken gemaakt hoe wij de uitstoot van CO2 kunnen terugdringen. Daarmee kunnen wij vanuit Nederland ons deel van het Parijs-akkoord nakomen en (hopelijk) onze planeet en haar bronnen ook voor volgende generaties behouden. Genoeg mooie woorden, daarvan vind je er al genoeg in allerlei documenten en publicaties. […]