bicycle1.jpg

Waarom de klimaatoverleggen zo moeizaam gaan?

We maken stappen in Nederland: er worden concrete afspraken gemaakt hoe wij de uitstoot van CO2 kunnen terugdringen. Daarmee kunnen wij vanuit Nederland ons deel van het Parijs-akkoord nakomen en (hopelijk) onze planeet en haar bronnen ook voor volgende generaties behouden.

Het Klimaatakkoord ligt er: maar hoe moet het nu verder?

De uitkomsten van het klimaatakkoord zijn gepresenteerd. De reacties zijn wisselend. De eerste stap is gezet, maar het echte werk van onderhandelen en het uitwerken van concrete maatregelen moet nu beginnen. Het is makkelijk om kritiek te hebben op het klimaatakkoord dat er nu ligt: het is weinig concreet en op een aantal onderwerpen is beperkt vooruitgang geboekt.

g-crescoli-364214-unsplash

Nieuw leiderschap

Nieuw leiderschap bestaat niet. Net zomin als oud leiderschap. Ik geloof in een leiderschapsmodel dat zich blijvend ontwikkelt. Wel met een vaste kern van waarden en principes met daaromheen lagen. In die lagen zitten elementen die flexibel zijn en zich voortdurend ontwikkelen en meeveranderen met de maatschappij om ons heen. We leven in een tijd van continue en toenemende snelheid van verandering.